Özgür

Qarala, yazının kültürlerarası anlayış inşa etme gücüne inanan bir ekibin, herkese ait özgür düşünsel alan fikriyle yola çıkarak kurduğu yeni medya girişimidir.

Dinamik

Qarala, yaratıcı ve dinamik teknik alt yapısıyla, kendini her zaman yeniliğe açık tutar; gelişen dijital kültürün isteklerini, ihtiyaçlarını ve algısını değerlendirerek çalışmalarına yön verir.

Yaratıcı

Etik kurallar çerçevesinde tek sese değil, pek çok sese yer veren Qarala, her metnin değerli fikirler taşıdığını düşünerek yazarlarına güvenli bir konfor alanı yaratmaktadır.

Etik

Qarala, kişilik haklarından doğan sorumluluk gereğince din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal statü ve her türlü ayrımcılığın karşısındadır. Argo, küfür, insan hakları ihlali ve nefret suçları içeren yazıları onaylamaz.