STRATEJİ / OSMAN PAMUKOĞLU

23 EYLÜL İNCELEME

Tahmini okuma süresi: 1 dakika, 45 saniye.

STRATEJİ “ Yenecek ve Kazanacaksın”

Girizgâh: Strateji nedir?

Strateji sözcüğünün kökeni Yunancadır. Özgünü: Strategos’tur. Anlamı: “savaş ve generallik” sanatıdır. Stratejiyle ilgili ilk yazılı eser, Doğu Roma İmparatoru Mavrikios zamanında, General Philippikos tarafından yazılmış olan Strategion’dur.

Strateji üç temel esasa dayanır: Zaman, güç ve mekan.

Bugün dünyada strateji denilince yirmiye yakın dile çevrilmiş şu dört eser akla gelir: Niccolo Machiavelli’nin “Savaş Sanatı”, Antoine-Henri Jomini’nin “Savaş Sanatının Ana Hatları” Carl von Clausewitz’in “Savaş Üzerine” ve Liddell Hart’ın “Strateji – Dolaylı Tutum”

Ülkemizde strateji hakkında General Osman Pamukoğlu 459 sayfalık bir kitap yazmıştır.

Zengin bir kaynakçaya sahip olan bu kitapta Pamukoğlu; İskender, Anibal, Sezar, Cengiz Han, Friedrich, Napolyon, Jomini, Clausewitz gibi önemli generallerin taktikleri, savaş tarihindeki stratejik öngörüsüzlük örnekleri, muharebe çeşitleri ve topyekûn savaş konsepti gibi konularla detaylandırır.

Strateji kitabında Osman Pamukoğlu savaşı şöyle tanımlıyor:

“Savaş, düşmana irademizi kabul ettirmek için bir kuvvet kullanma eylemidir. Savaş çok genişletilmiş bir düellodan başka bir şey değildir. İlk amacı, düşmanı yenmek ve böylece daha sonra herhangi bir mukavemette bulunamayacağı bir duruma sokmaktır.”

“Strateji yüksek öngörü ile genel planlamaları, taktik ise pratiği temsil eder” diyor.

Savaş elbette ki korkunç bir şeydir ama savaşın demode olduğunu söyleyecek kadar saf yaradılışlı olanların ne tarihten ne de insan doğasından haberi yoktur. Beş bin yıllık yazılı tarih karşımıza savaş tarihi olarak çıkmaktadır.

Yaşadığımız dünyayı anlamak için vazgeçilmez biyografilerden oluşan bu kitap aynı zamanda İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Topyekûn Savaş Konseptlerine dair detaylı ve aydınlatıcı bilgilere yer vermektedir.

“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz ama savaş sizinle ilgilenir” diyor Osman Pamukoğlu.

Hala "Ben savaşla ilgilenmiyorum" diye düşünenler varsa bu kitapta kişisel gelişim ve sosyolojik olarak inanılmaz tespitler ve anekdotlar mevcuttur.