İş Geliştirme nedir? Ne Değildir ?

12 ARALIK 5 dakika, 34 saniye 5 dakika, 34 saniye.

İş Geliştirme nedir? Ne değildir? 1:

İş dünyasında İş Analitiği, İş Analizi, İş Geliştirme terimleri olması gerektiğinden çok farklı kullanılabilmektedir, bu da kavram kargaşasına sebep olmaktadır. Kavram kargaşası ise anlaşmazlık ve dolayısıyla şirketler için olmasa bile sektörde etkisizlik sonuçlarını doğurur. İnsanlar farklı anlamlardan bahseder fakat aynı işi veya faaliyetleri ve dolayısıyla insan kaynağı yetkinliği bakımından aynı nitelikleri konuştuğunu zanneder; tabi ki bu da sektörlerarası hatta ülke çapındaen başta  iletişimsel sonra da ilgili faaliyetlerin yapılması bakımından bir verim kaybına sebep olur.

Bugün İş Geliştirme’yi ele alacağız:

İş geliştirme, organizasyonlar içinde ve arasında büyüme fırsatları geliştirmek ve uygulamak için görevler ve süreçler gerektirir. İşletme, ticaret ve organizasyon teorisi alanlarının bir alt kümesi olan İş geliştirme, bir kuruluş için müşterilerden, pazarlardan ve ilişkilerden uzun vadeli değer yaratılmasıdır.

Değer yaratma süreci çok genel ve uzun süreli ifade edildiğinden bazen bir şirket gayrimenkulünü alıp saklayıp, yatırıma dönüştürme işine bazen yeni bir çözüm ortağıyla kurulan sıcak satış bağlarının nadasa bırakılmasına bazen de yeni bir ürün spesifikasyonunu fikir seviyesinden, fabrikada üretmeye kadar uzanabilir. Ayrıca “iş geliştirme” satış departmanı veya satış süreci odaklı firmalar için bir zorunlu stratejik fonksiyon ifadesi veya yeni bir pazarda sıcak keşif/satış, kurumsal dönüşüm geçiren firmada süreç yeniden mühendisliği veya ürün odaklı organizasyonlarda kalite standart geliştirme faaliyeti ya da ürün özelliği ekleme biçiminde oluşabilir, yaşanabilir.


İş geliştirme, boyutları ve sektörleri çok farklı firmalarda, birbirinden başka işler üstlense de işletmecilik alanında değer yaratan ilişkiler vasıtasıyla satış ve dolayısıyla pazar ve  satıştan dolayı, satış amacıyla ek süreçler oluşturma işidir.

İşletmecilikte değer yaratma ise hızlı yoldan maliyet azaltma veya satış olanaklarını arttırmakla mümkündür. Bunlardan birini seçen bir işletme yöneticisi veya uzmanı zaten aslında işini geliştirmiş oluyor ancak terim olarak “iş geliştirme” bundan biraz farklı bir noktadadır.


Ayrıca “İş Geliştirme” faaliyeti gerçekleştiren *İş Geliştirme Danışmanları* ki aslında bu kişiler iş geliştirme uzmanıdırlar veya iş geliştirme analisti, iş geliştirme asistanı gibi adlar da alabilirler, yeni kurulan veya yeni kurumsallaşma gayretindeki firmalarda iş planlama, iş modelleme, örgüt modelleme, belge-kayıt sistemi kurgulama, işyeri başlatma, pazarlama stratejisi geliştirme, marka geliştirme, sözleşme yönetimi, müşteri geliştirme ve sözleşme kapama gibi faaliyet gruplarını icra ederler.

Yani “ticari işletme organizasyonunu geliştirme” yönetsel faaliyetini yaparlar.  Bu noktada farklı coğrafi kültürler ve kurum kültürlerinde herşey müşteri geliştirmeye bağlı satış ve sözleşme bitirme işleri olduğundan “iş geliştirme” zamanla satış ile değer ve fırsat yaratan bir iş adı, hatta iş geliştirme danışmanlarının yaptığı işten devşirildiği için böyle bir meslek adına veya iş tanımına/ titre dönüşmüştür.

Fakat her dönüşümde olabileceği gibi bu dönüşüm içindeki bazı kavramları yutup yokettiğinden yukarıda anlattığımız kavram gelişimini açıklamaz ve iş/görevler ve bu görevleri taşıyan kişiler olarak o yetkinlik ve nitelikleri kapsamaz.

Gelelim peki bu pozisyonun farklı amaçlarla kullanıldığında neye karşılık düşüp, isminin aslında yaklaşık ne olması gerektiğine:

Satış Yenileştirme Yöneticisi

Satış Geliştirme Yöneticisi

Müşteri ve Satış Yaratma Uzmanı

Müşteri Geliştirme ve Satış Koordinatörü

Müşteri İlişkileri Yetkilisi

Satış Koordinatörü

Satış Yönetimi Uzmanı

Satış Fırsatı Genişletme Uzmanı

Pazar ve Satış Geliştirme Yöneticisi

İş Geliştirme Danışmanlığı ve İş Geliştirme Uzmanlığı, yönetsel iş ve görevlerdir. Yönetimin ya kendisidir veya yönetimde yer alır.

Aslında her çalışan işini geliştirir; daha doğrusu işini geliştiren çalışan iyi çalışandır. Ancak bir iş geliştirme uzmanının genelde görevi bağlı bulunduğu fonksiyonda, firma düzeyinde değer yaratma işiyle uğraşıyor olmasıdır. Benzer şekilde bir iş geliştirme müdürünü yukarıda sayacağımız herhangi bir başlıkla karşılaştırırsak; örneğin: "Satış Geliştirme Yöneticisi" olsun; satış geliştirmeciden farklı olarak şunları yapıyor olabilir 1-Global müşteri bulma ve büyük anlaşmalar için özel iletişim ve seyahatler 2- Yeni kanalların araştırılması, senaryolaştırılması ve şirkete kazandırılması 3- Yeni pazarlar araştırılması ve pazar araştırmalarıyla desteklenen fizibilitelerin yapılması 4- Yeni iş süreçlerinin bulunması, önerilmesi, modellenip başlatılması 5-Mevcut iş süreçlerinin analizi ve değişikliklerle maliyet düşürüp, kazanç artırma senaryolarıyla sonuçlandırılması 6- Yeni satış modelleri üzerine çalışmalar ve bunların pazarlama, reklam ve marka iletişimi kurgularının yapılması 7- Yeni tedarikçi bulunması ve satınalma sözleşmelerinin gerçekleşitrilerek yıllık projeksiyonlarla veya bütçelerle yönetime yön gösterilmesi 8- Yeni ürün bulunması ve bu ürünlerin özellikleri ve pazardaki karşılıkları üzerine satış senaryoları düzenlenmesi vb.. iş geliştirmenin şirkette uygulanışına göre çoğaltılabilir.

Sektörde pek çok sosyal yetenekleri gelişmiş, zeki arkadaş satış geliştirme veya satış direktörlüğü yaparak iş geliştirme anlamında şirketlere ciddi katkılar sağlamaktadır ancak bu katkılar "iş geliştirme" alanının (yanlış kullanılıyor da olsa) içeriğini icra ettiklerini göstermez. Yönetim faaliyetleri tercihen bu işte yetişmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bazen şirketlerde, süreçle ilgili yeterli vizyon geliştirilemediği fakat bir büyümeye ihtiyaç duyulduğunda mevcut kaynaklar alloke edilemiyorsa, firmalar bünyelerine iş geliştirme uzmanları alarak farklı alanlarda düzelme ve yönlerini görme fırsatı bulmaya çalışırlar. Bu İş Geliştirme'nin sık kullanıldığı bir pratiktir.